privacy-statement

FACTOR6 verwerkt persoonsgegevens. Wij willen jou
hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit
privacystatement geven wij jou antwoord op de
belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door FACTOR6.

•   Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets

over jou zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam en medische historie,

maar ook jouw eet en leefstijl.
•   Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit de administratie om ter behoeve van de anamnese.

1. Van wie verwerkt de FACTOR6 persoonsgegevens? Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

FACTOR6 is hier verantwoordelijk voor.

 

3. Waarvoor verwerkt FACTOR6 persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Om een relatie met jou te kunnen aangaan

hebben wij persoonsgegevens nodig voor een anamnese. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een onderzoek doen om te beoordelen of een klacht mogelijk ontstaan is door medicatie gebruik tijdens ziekenhuis opname. Bijvoorbeeld bij antibiotica gebruik of bij een algehele narcose.

b. Om de relatie met jou te onderhouden en opdrachten uit te voeren.

Als jou klant bij ons bent, willen wij jou goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met jou te onderhouden.

4. Verwerkt FACTOR6 ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens.
Bijvoorbeeld over gezondheid of gegevens betreffende geslacht.

5. Hoe gaat FACTOR6 met mijn persoonsgegevens om? Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij hebben een geheimhoudingsplicht.

6. Welke regels gelden voor FACTOR6 bij de verwerking van  persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is de FACTOR6 onder meer gebonden aan:

•   De Wet bescherming persoonsgegevens

7. Kan ik zien welke persoonsgegevens FACTOR6 van mij verwerkt?

Ja, jij kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over jou zijn verwerkt.

Vindt jij dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt jij het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kan jij een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen.

mail naar: hft@FACTOR6.org

8. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door FACTOR6.

Mail naar: hft@FACTOR6.org